Vinyl Dokuma Yer Kaplamalarında Dünya Lideri
 
r    
BOLON GERİ DÖNÜŞÜMLÜ YER KAPLAMALARI
YENİLENEBİLİR GELECEK İÇİN…
Bolon uzun zamandır çevre yönetiminde öncü konuma sahip olmuştur ve 1999 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Sertifikasını taşımaktadır. Bolon sürekli olarak, pazardaki katı çevre gerekliliklerini karşılayabilecek şekilde ürünlerini yenileme arayışındadır. Bugün, dokuma vinil zemin kaplama ürünümüzün çevreye mümkün olan en az tesiri vermesini garanti eden en son teknolojiyi kullanmaktayız. Çevre uygulamalarımızın önemli bir kısmı, kuruluşun tümünde mevcut olan çevre bilinci yaklaşımına dayanan günlük faaliyetlere dahil edilmiştir- soğutma sistemlerinde freon yerine yeraltı suyu, kış süresince fabrika için ana ısınma kaynağı olarak fırınlardan elde edilen ısı, çevreye duyarlı enerji vs. Ancak çevre geliştirmeye hedeflenen çabalar bunlarla sınırlı değil, işte o nedenle sürekli bir mücadelenin içersindeyiz. Daha da iyi yapabilir miyiz?
UZUN VADELİ ÇEVRE VİZYONUMUZ: BOLON® GREEN
Bolon® Gren, tamamen çevreye uyumlu ve iklim doğal bir ürün sunabilmeyi amaçladığımız stratejik bir hedeftir. Bu hedefi yakalamada süregelen çalışmalarımız, üretim proseslerinin neden olduğu atıklara dair daha fazla geri dönüşüm odaklı yoğun bir programı içermektedir ancak aynı zamanda diğer üreticilerin fazla ürettiği malzemeleri satın almak da bunun içerisinde. Bolon, bitkiler aleminden elde edilen, yüzde yüz yenilenebilir hammaddeden oluşan plastikleştiricileri kullanıma geçen dünyadaki ilk zemin kaplama kuruluşudur. Bu plastikleştirici yeni 2010 Botanic koleksiyonunda yer almaktadır ve Bolon’un amacı, bunu bütün ürün yelpazesi dahilindeki tüm ürünlerinde kullanmaktır.

Bolon’un dokuma vinil zemin kaplamaları VINYL 2010* programının kendi isteğiyle belirlediği ölçütleri benimsemiş üretim birimlerinden hammaddelere dayanmaktadır.

Sürdürülebilir bir şirket inşa etmenin pek çok amaçlı adımlar gerektirdiğinin bilincindeyiz ve bu nedenle, soğutma sistemlerimizde yeraltı sularını, fabrikanın ısıtılmasında fırınlardan gelen ısıyı ve de %100 yenilenebilir enerjiyi kullanmaktayız.

Müşterilerimizin güvenli hissetmelerini sağlamak adına üçüncü tarafların düzenledikleri sertifikaları edinmekteyiz. 1999 yılından beri sahip olduğumuz ISO 14001** sertifikasına ilaveten, Bolon ürünleri 2009 yılında FloorSecure*** sertifikasına da hak kazanmıştır.

* Vinyl 2010, sürdürülebilir gelişmede bir endüstriyel inisiyatiftir. Üretim proseslerini ve ürünleri geliştirmek, yeni teknolojiye yatırım yapmak, emisyonları ve atıkları azaltmak, toplama ve geri dönüşümü ilerletmek suretiyle sürdürülebilir bir toplum için PVC malzemesinin geliştirilmesine yönelik 10 yıllık bir plandır. Vinyl 2010, Ekim 2004’den beri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (CSD) tarafından sürdürülebilir kalkınma işbirliği partneri olarak tanınmaktadır.

** ISO 14001 1996’dan beri var olan ve sürekli ilerlemeye dayanan, kalite güvenceli çevre çalışmalarına dair uluslararası bir standarttır. Bu standart çevre çalışmalarının her 12 ayda bir bağımsız denetmenlerce incelenmesini şart koşmaktadır.

*** Bu etiket; sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve kaynakların verimli kullanıldığı inşayı teşvik eden, artan şekilde kabul gören LEED (Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik) yeşil bina puanlama sistemine uygun sınıflandırmaya yönelik olarak, ABD zemin kaplama sektörünün temelini oluşturmaktadır.
Yütaş A.Ş web siteleri:
yutas.com     lavabo.com.tr     groheturkiye.com     duvarkagidi.com.tr    
yerkaplamalari.com Yütaş Yapı Ürünleri Tic. A.Ş. Markasıdır
© Copyright 2013 Yütaş Yapı Ürünleri Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.